Vragen en Antwoorden

Tijdens de informatieavond op 25 november 2021 en ook via andere kanalen zijn ons verschillende vragen gesteld. Die beantwoorden we hier op deze pagina.

Hoeveel certificaten compenseren mijn stroomverbruik?

Het gemiddelde stroomverbruik is 2700 kWh per huishouden en bij meer persoons huishoudens in een middelgrote woning is dat 3200 kWh. Tien panelen gaan ongeveer 2900 kWh per jaar produceren. Dus 11 certificaten wekken het equivalent van de stroom op van een middelgrote
woning met 2 of meer personen. Het stroomverbruik van je specifieke huishouden vind je op je energierekening. De kWh die je
jaarlijks verbruikt kan je delen door de gemiddelde stroom opbrengst van een paneel 290 kWh per jaar en dan vind je het aantal panelen dat je stroomverbruik compenseert.

Moet ik al mijn stroomverbruik compenseren?

Nee dat hoeft niet: of je meedoet met het project en voor hoeveel certificaten kun je helemaal zelf kiezen en dat is ook vooral van je budget afhankelijk.

Verandert er iets op de energierekening?

Je contract met jouw energieleverancier verandert niet. Je betaalt nog steeds voor het gas en de elektriciteit die je verbruikt. Veranderen van energieleverancier biedt voordelen als je meedoet, maar veranderen van energieleverancier is niet noodzakelijk.

Wat gebeurt er als ik ga verhuizen?

Om deel te kunnen nemen aan de regeling moet je in de postcoderoos wonen (een netaansluiting hebben) op het moment van intekenen. Als je daarna verhuist kan je je certificaten gewoon behouden.

Kan ik certificaten tussentijds verkopen?

Certificaten worden uitgegeven op naam voor een looptijd van minimaal 15 en maximaal 16 jaar en zijn niet verhandelbaar. Waar nodig kan de tenaamstelling gedurende de looptijd wel worden aangepast, tegen de dan geldende waarde van de certificaten.

Hoe lang behoud ik recht op een uitkering?

Je behoudt het recht op een uitkering zolang het voor de coöperatie nog mogelijk is subsidie te ontvangen vanwege de SCE-beschikking. Dit is minimaal 15 jaar. Bij de SCE-beschikking is ook een maximum omvang van de subsidie vastgesteld. Als deze na 15 jaar nog niet is bereikt, kan dit nog in het 16e jaar worden verzilverd door energie in dat jaar opgewekt. Dit wordt ‘banking’ genoemd. Als het ‘subsidierecht’ is uitgeput of uiterlijk na 16 jaar vervalt uw recht op uitkering.

Aanvragen voor capaciteitsverhogingen van de elektriciteitsaansluitingen worden op dit moment op al afgewezen in verband met capaciteitsproblemen. Is deze aanvraag al gedaan?

Ja, de aanvraag voor een aansluiting is ingediend bij Liander. TenneT heeft momenteel de aansluiting in onderzoek. Onderzocht wordt of er voldoende transportcapaciteit is voor het terugleveren van de opgewekte elektriciteit op het net.

Is er aansluiting gezocht met andere energie-coöperaties voor kennisdeling?

Het project Zon op Molenbeke wordt door een expert vanuit Arnhem AAN begeleid. Deze expert heeft ervaring met het opzetten en exploiteren van diverse coöperatieve energie-initiatieven, waaronder enkele tientallen zonneparken.

Mocht de netcongestie een blokkade voor het project zijn, wordt er dan nog nagedacht over energieopslag?

Dit is geen onderdeel van het project in verband met impact op het rendement en het reduceren van de technische complexiteit van de installatie.

Hoe wordt de 4,5% rendement gewaarborgd?

Het rendement is vastgelegd in een obligatie, in de vorm van een certificaat.

Als er zoveel interesse is, zou je dan niet de inwoners van Molenbeke voorrang moeten geven?

Het project Zon op Molenbeke is bedoeld voor alle geïnteresseerden uit de genoemde postcodegebieden. We zijn trots dat we een bijdrage kunnen gaan leveren aan de verduurzaming van Arnhem en Molenbeke.

Wordt het rendement per jaar uitgekeerd of aan het eind van de looptijd van 15 jaar?

Het rendement wordt vanaf het tweede jaar op jaarbasis uitgekeerd, gedurende de looptijd. Wanneer het definitieve aanbod aan de voorinschrijvers wordt gedaan, wordt er op deze website een rekenvoorbeeld geplaatst met inleg, ontvangen rente en aflossing.

Heeft de coöperatie onbeperkt toegang tot het terrein en de installatie bijvoorbeeld voor reparatie?

Dit is vastgelegd in een overeenkomst met de eigenaar van Sportpark Molenbeke (de tennishal).

Stel je woont nu in de postcoderoos, en over een paar jaar niet meer. Maakt dat uit?

Nee.

Andere vragen?